Multilaterálny projekt „Vzdelávanie pre udržateľný život (Education for Sustainable Life)

projekt3_logo1projekt3_logo3

Slovensko-Česko-Cyprus-Taliansko-Turecko

Projekt je zameraný na “environmentálnu výchovu rozšírenú o aspekt výchovy k udržateľnému životu” dnešnej konzumnej spoločnosti, multikultúrne vzdelávanie a tiež aj na rozvoj kľúčových kompetencií učiacich sa. Živelný rozvoj priemyslu v 20. storočí začal devastovať prírodné prostredie a odprírodňovať samotného človeka rastom jeho blahobytu s nadmernou spotrebou. Dôsledok toho je veľmi významný a preto je potrebné vplývať na rozvoj osobnosti a zároveň formovať u verejnosti zmenu správania a hodnotových orientácií vo vzťahu k životnému prostrediu. Realizovaním projektu plánujeme prispieť k zvýšeniu úrovne vedomostí a zručností z tejto oblasti a tým prispieť k trvalo udržateľnej spoločnosti nového milénia. V priebehu seminárov a workshopov plánujeme prezentovať najaktuálnejšie odborné poznatky z uvedenej problematiky a vymieňať si osvedčené európske praktiky v celoživotnom vzdelávaní s ohľadmi na stratégiu EU. Zapojením dospelých učiacich sa, znevýhodnené skupiny obyvateľstva a širokú verejnosť do témy projektu budeme zdôrazňovať potrebu výchovy a vzdelávania pre udržateľný život.

Projektové stretnutie na Slovensku (november 2009, Rožňava)

Galéria konferencie Rožňava:

Propagačný bulletin mobilít na Slovensku a na Cypre

Propagačný bulletin mobilít v Českej republike, v Turecku a v Taliansku

Vzdelávacie aktivity na školách

Vzdelávacie aktivity v spolupráci so školami

Výstava „Mať alebo byť“

Medzinárodná výstava na Slovensku „Mať alebo byť“

Pracovné listy „Úcta k životu“

List of experts

Tento obsah bol zaradený v Projekty a označkovaný ako , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.