Poklad v srdci Európy – Zádielská tiesňava

projekt4_logo

Rekonštrukcia Náučného chodníka Zádielská tiesňava sa realizuje s finančnou podporou Nadácie VÚB, v rámci projektu „Poklad v srdci Európy – Zádielská tiesňava“.

Prírodné dedičstvo Národného parku Slovenský kras (Obr. 1), na území ktorého sa nachádza aj Zádielská tiesňava, je veľmi cenné nielen v národnom kontexte (vyhlásenie národného parku, vyhlásenie niekoľkých národných prírodných pamiatok a pod.), ale má aj jedinečný medzinárodný význam (zaradenie medzi Biosferické rezervácie, zapísanie jaskýň Slovenského krasu na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva – UNESCO, zapísanie jaskyne Domica do Zoznamu mokradí majúcich medzinárodný význam – Ramsarská konvencia).

Touto unikátnou tiesňavou sa vinie aj trojjazyčný náučný chodník (slovensko-maďarsko-anglický), ktorý je vhodným výchovno-vzdelávacím, informačným a propagačným prostriedkom, ktorý posledné roky v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov chátra. Náučný chodník má podstatný význam v tomto území, pretože predstavuje aj stálu aktivitu v rámci ochrany prírody a krajiny (poznávanie národného prírodného a kultúrneho dedičstva), zároveň aj umožňuje praktickú environmentálnu výchovu a prírodovedné vzdelávanie „in situ“ (na mieste), aby si všetci návštevníci uvedomili jedinečnosť tohto územia a potrebu chrániť toto prírodné dedičstvo, ktoré ukrýva vo svojich jaskynných zákutiach aj významné kultúrne dedičstvo našich predkov (archeologické nálezy bukovohorskej kultúry).

Národný park Slovenský kras (Zdroj: ŠOP SR, 2010)

Národný park Slovenský kras (Zdroj: ŠOP SR, 2010)

Projekt je zameraný na rekonštrukciu náučného chodníka Zádielská tiesňava. Práce na projekte budú zahŕňať konkrétne tieto činnosti:

  • zrekonštruovať a obnoviť informačné panely Náučného chodníka Zádielska tiesňava,
  • postaviť krytý oddychový altánok,
  • postaviť na výhliadke krytý oddychový prístrešok,
  • zreštaurovať nefunkčné jediné oficiálne ohnisko v území,
  • obnoviť značenie náučného chodníka.

Na našej stránke vás budeme priebežne informovať o tom, ako práce na zrekonštruovaní „Pokladu môjho srdca“ pokračujú a samozrejme, že všetkých radi privítame na slávnostnom otvorení zrekonštruovaného chodníka.

Kontaktná osoba: RNDr. Judita Tomaškinová – projektový manažér OZ BIOSPEKTRUM (judita.tomaskinova@biospektrum.sk)

Priebeh realizácie projektu v teréne:

Tento obsah bol zaradený v Projekty a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.